Mountain Xucun China 2013 16″ x 20″ acrylic

Mountain Xucun China 2013 16" x 20" acrylic